Για πληροφορίες σχετικά με το project |video|DANCE, μπορείτε να στείλετε e-mail στο:
videodance@emptyfilm.com

 

Για πληροφορίες σχετικά με το project |empty|FILM, μπορείτε να στείλετε e-mail στο:
info@emptyfilm.com