Σοφία Αναστασοπούλου
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1977. Τελείωσε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, και το D. E. A. Δίκαιο Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Paris I & ΙΙ. Eπίσης, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (Τμήμα παραστατικών Τεχνών) και εξειδικεύεται σε ζητήματα χορού και δικαίου. Ζεί στην Αθήνα όπου εργάζεται ως δικηγόρος. Παράλληλα συμμετέχει σε projects και γράφει για τον χορό.