1|11|2005
Η Ιστοσελίδα videodance 'ανεβαίνει' δοκιμαστικά στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβάνοντας 5 ταινίες. Οι ταινίες με συνολικό τίτλο '5 paths' δημιουργήθηκαν στα πλαίσια workshop της Ελληνικής Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και του Βρεττανικού συμβουλίου υπό την καθοδήγηση της Margaret Williams.