Ο τομέας συνδέσμων αποσκοπεί στην σταδιακή καταγραφή και οργάνωση της πληθώρας διαδικτυακών τόπων που σχετίζονται με τον χορό και ιδιαίτερα με τις ταινίες χορού.
Συμπεριλαμβάνονται φεστιβάλ, ομάδες χορού, οργανισμοί, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα, μηχανές αναζήτησης και ιστοσελίδες που ασχολούνται με επιμέρους θέματα που ενισχύουν την έρευνα και την πληροφόρηση για τον χορό και το videodance.