Ο τομέας αυτός φιλοξενεί παρουσιάσεις και αναλύσεις έργων και ταινιών χορού.
Η περιγραφή και τεκμηρίωση τους είναι συμπληρωματική στην θεωρητική μελέτη, και αποσκοπεί στο να καλύψει το κενό που δημιουργείται απο την ελλιπή και αποσπασματική διανομή ταινιών χορού, αλλά και από τον εφήμερο χαρακτήρα των παραστάσεων χορού.
Στα κείμενα που φιλοξενούνται σε αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνονται συνοπτικές αναφορές αλλά και αναλυτικές μελέτες πάνω σε συγκεκριμένα έργα.
Στόχος δεν είναι η κριτική αλλά κυρίως η διάσωση και εκτίμηση έργων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέσο του videodance και του χορού.