Η θεωρητική μελέτη του videοdance ενισχύει την ποιότητα της παραγωγής και της εκτίμησης των ταινιών χορού.
Ο τομέας αυτός φιλοξενεί δοκίμια και αποσπάσματα που αφορούν την τέχνη του videodance και τον πειραματισμό στους τομείς του χορού και των νέων μέσων.
Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφία για το εν λόγω αντικείμενο, η οποία θα ανανεώνεται κατά την διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας.